15/11/19  Tin tức - Sự kiện  212
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020-------------------------Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-THQC của trường Tiểu hoc Quảng Châu TP Hưng Yên ngày 19/09/2019 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.Căn cứ vào tình hình thực tế giáo viên và học sinh của nhà trường, Bộ phận chuyên ...
 25/04/16  Tin của trường  525
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Quảng Châu.