A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020

-------------------------

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-THQC của trường Tiểu hoc Quảng Châu TP Hưng Yên ngày 19/09/2019 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế giáo viên và học sinh của nhà trường, Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Quảng Châu xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2019-2020 như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

I. Những nét khái quát & quy mô trường lớp

- Trường được thành lập năm 1956; đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2000; đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 vào năm 2005. Nhiều năm liền là trường Xuất sắc, Tiên tiến của huyện Tiên Lữ (Từ 2003 trở về trước) và của TP Hưng Yên.

1. Quy mô trường lớp- học sinh.

1.1. Về học sinh: Năm học 2019-2020, Tr­ường Tiểu học Quảng Châu có tổng số học sinh là 844 em.(Tăng 39 em so với năm học 2017-2018) ; có 369 em nữ; 05 HS khuyết tật.

1.2 §éi ngò CBQL, giáo viên, nhân viên:


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan